Associació Síndrome d'Asperger Girona (SAGI)

Som una entitat sense ànim de lucre, creada per les famílies amb persones afectades, per fer front a problemes i a necessitats comunes.


SAGI és una associació territorial (província de Girona i comarques properes) que juntament amb les associacions de l'Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelona, Camp de Tarragona, Lleida, Maresme, Osona, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Terres de l'Ebre, conformen la Federació de l'espectre autista: Asperger de Catalunya que com a tal, també forma part de la Federación Asperger España.

Estem legalment constituïts amb núm. de NIF G-55033245  i comptem amb uns Estatuts reconeguts pels òrgans competents.

Objectius principals

 • La difusió i coneixement de la síndrome.
 • El reconeixement del dret a una educació normalitzada i adaptada a les necessitats dels nostres fills.
 • La detecció i el diagnòstic precoç que permeti l'atenció primària i continuada dins l'àmbit de la sanitat pública, seguint un protocol d'actuació comú, amb la inclusió de teràpies específiques.
 • Impulsar centres especialitzats en el diagnòstic i tractament específic que atenguin les persones afectades al llarg de tota la seva vida, amb teràpies específiques i professionals de referència amb els coneixements i la formació adequada.
 • Treballar per al reconeixement de les necessitats educatives especials dels alumnes amb SA, per el respecte a les seves diferències dins de la neurodiversitat i per a la preservació de la seva integritat física i psicològica en els centres escolars.
 • Aconseguir el suport necessari per a facilitar l'accés i la integració social, educacional i laboral de joves i adolescents, tant al món universitari com a les escoles de formació professional, etc.
 • Treballar per a la inserció laboral dels afectats i aconseguir un lloc de treball adequat a les seves capacitats  a fi d'assolir la seva autonomia i independència. 

Què aportem a la societat? 

 • Fomentem la investigació universitària en la síndrome facilitant la realització de les pràctiques de fi dels estudis universitaris a la nostra Associació

 • Fomentem el voluntariat i l'educació en valors.

 • Generem ocupació  (contractació de psicòlegs)

 • Elaborem materials didàctics i de difusió general que posem a l'abast dels centres d'ensenyament, de la xarxa assistèncial i del públic en general. 

Podeu descarregar el nostre tríptic informatiu. Si voleu contactar amb nosaltres, cliqueu aquí.

Els nostres patrocinadors