Suport a la integració escolar

Mitjançant diverses vies donem suport a les escoles on es detecten alumnes diagnosticats:

  • Amb assessoraments a la mateixa escola: psicòlegs especialitzats en el tema es desplacen a l'escola per parlar amb els tutors i altres especialistes. Oferim dues modalitats, que tant poden demanar els pares o el centre educatiu però sempre amb el vist i plau previ del Centre :
    • El psicòleg de l'associació manté una reunió d'assessorament amb el tutor o persona de referència dins l'escola.
    • Formació a equips docents: el psicòleg de l'Associació imparteix una sessió a tot l'equip docent interessat.
  • Amb cursos de formació organitzats amb el vist i plau del Departament d'Educació de la Generalitat. Són cursos de 5 hores reconeguts com a formació permanent. Es realitzen anualment o bianualment.


Suport a la integració laboral

Les psicòlogues de l'Associació ofereixen a les famílies o afectats per la síndrome, la realització d'un estudi laboral detallat de l'afectat: l'estudi contindrà el currículum, les habilitats personals i la tipologia d'empreses on podria adreçar-se a la cerca de feina.

També s'ofereix assessorament i acompanyament directe en una integració laboral.

Projecte de pràctiques i convenis laborals

L'Associació ha signat conveni amb el Consorci de Museus de la Costa Brava per tal de que joves de l'associació puguin realitzar pràctiques durant els mesos d'estiu. La idea és anar ampliant els convenis amb altres entitats i consorcis.