Webs, blogs, i videos d'interès

Inserció laboral: Portalento: portal de feina per persones amb discapacitat. L'avala la Fundación ONCE. Per inscriure's cal enviar el currículum vitae i una fotocòpia del DNI a catfsc@fundaciononce.es. Posteriorment cal anar a fer una entrevista a Barcelona.


La web de la Federación Asperger España a la secció de Publicaciones conté un munt d'enllaços i material audiovisual*

Nosaltres us recomanem específicament:

Webs

Vídeos

*Tots els drets d'autor d'aquests enllaços estan protegits per llicències d'ús: es permet la lectura i reproducció, sempre que es citi la font originària i sense cap finalitat lucrativa al darrera.