Lectures recomanades


La web de la Federación Asperger España a la secció Publicaciones conté un munt de lectures sobre el tema*

Nosaltres us recomanem específicament:

Per a mestres i educadors*Tots els drets d'autor d'aquestes publicacions estan protegits per llicències d'ús: es permet la lectura i reproducció, sempre que es citi la font originària i sense cap finalitat lucrativa al darrera.