Per als recents diagnosticats


Disposar d'un diagnòstic representa tenir un punt de partida i saber d'entrada amb quines dificultats ens trobarem i també quines estratègies seguir.

Potser una de les primeres coses a fer és  la sol·licitud de reconeixement del grau de disminució que emet la Generalitat de Catalunya.


Què és?

La certificació del grau de disminució és un reconeixement oficial del trastorn que pateixen els nostres fills. Es mesura en tres trams:

- Fins el 33%

- Entre el 33 i el 60%

- A partir de 60%

La Síndrome d’Asperger la dictaminen normalment amb un 33% sense cap barem de dependència associada i per tant, sense dret a cap mena de pensió.

No és un certificat per sempre: cal revisar-lo. En el dictamen final ja surt la propera data de revisió (entre 5 i 8 anys).


Cal demanar-lo?

La Federació Asperger Catalunya respecta la decisió de cada família a l'hora de demanar-lo. Ara bé, les avantatges de fer-ho són moltes:

 • Disposareu d’un certificat oficial amb el qual podreu adreçar-vos a l’escola o institut a fi d'exigir un dret fonamental: l’atenció especial que requereix el nen i, si s’escau, l’adaptació curricular o la demanda de personal de suport a l'aula.
 • Avantatges econòmics: Hi ha un seguit d'avantatges que ofereixen diferents organismes:
  • Agència Tributària:

   • Fins als 18 anys una prestació anual, variable depenent de la Comunitat autònoma.
   • Desgravació fiscal anual

   • Ens eximeix de pagar l’impost de donacions i successions, de transmissions patrimonials i l’impost de circulació (a través del concessionari en el moment de la compra del vehicle),

   • Reconeixement com a família nombrosa a famílies de 3 membres (pares + fill amb discapacitat + germà/germana)

  • Hisenda Local: impost de circulació anual (el cotxe ha d’estar a nom de l’afectat i aquest pot ser un menor d’edat) i reducció de l'IBI

  • Accés a diverses beques (lligat al nivell de renda econòmica dels pares): PUA, INAPE i algunes de consell comarcal. Els/les  assistents socials que us atendran, quan aneu a fer el reconeixement psicològic al CAD, us les explicaran.

  • Accedir a la reserva de places per a persones amb disminució de les convocatòries als cossos de funcionaris de les administracions. 
  • Com a pares d'afectats, accedir a ajuts específics que puguin oferir en el vostre lloc de treball.

On demanar-lo? 

Es demana a qualsevol de les delegacions del Departament de Benestar Social del territori. En aquest document trobareu tota la informació recopilada per la Federació Asperger Catalunya.

La SA com a discapacitat s'engloba dins els transtorns generalitzats del desenvolupament (TGD) i un dels objectius de la Federació Asperger Catalunya és aconseguir la inclusió de la síndrome com un barem únic dins tot el tram de discapacitats. En aquest document podeu trobar més informació sobre el tema.


Aquest certificat “etiqueta” al meu fill com a disminuït psíquic?

L’ICASS defineix la SA com un trastorn del desenvolupament amb alteració de la conducta. En cap cas  esteu obligats a ensenyar el certificat resultant a ningú que vosaltres no vulgueu. NO és obligatori presentar-lo enlloc, excepte en els organismes oficials on demaneu serveis o ajuts econòmics.

Hi ha escoles on presentant el diagnòstic del nen és suficient i no cal arribar a presentar-lo, però potser en algunes poc sensibilitzades si que us caldrà fer-ho.


Targeta acreditativa discapacitat

El Departament de Benestar Social ha fet una targeta acreditativa tipus “carnet”. La donen d’ofici quan es reconeix el grau de discapacitat, però si el tenim reconegut d’abans, podem demanar-la. Tota la informació clicant aquí

 Es tracta d’omplir l’imprès i portar-lo al registre de la Generalitat (antic hospital de Santa Caterina a Girona).
Està bé, perquè per exemple a Port Aventura les entrades són molt mes barates, o al CaixaForum és gratis...

Targeta Cuida'm

Targeta sanitària que cal tramitar via psiquiatre del CSMIJ, CSMA o SEMSDI. Aquesta targeta permet que els afectats rebin una atenció personalitzada quan acudeixin als centres de salut.